Štandard projektu

BYTOVÝ DOM a BYTY

ZÁKLADY:

železobetónové monolitické základové pásy

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE – obvodové múry:

keramické tehly Porotherm 38T (hr. 38 cm)

VNÚTORNÉ PRIEČKY:

z tehál a tvárnic YTONG

MEDZIBYTOVÉ DELIACE STENY:

keramické tehly Porotherm AKU hr. 30 cm

IZOLÁCIE STRECHY:

minerálna vlna hr. 30 cm

POVRCHY FASÁDY:

termo omietka hr. 2 cm

POVRCHY STIEN (interéry):

vápennocementová omietka

POVRCHY PODLÁH (spoločné priestory):

keramická dlažba

POVRCHY PODLÁH V BYTOCH:

nivelačná stierka

POVRCHY PODLÁH LOGGIE:

keramická dlažba

VCHODOVÉ DVERE DO BYTOVÉVO DOMU A ZÁDVERIA:

bezpečnostné dvere

VCHODOVÉ DVERE DO BYTU:

zateplené protipožiarne dvere

OKNÁ:

plastové s izolačným trojsklom, strešné okná značky VELUX, z uličnej časti drevené eurookná s izolačným trojsklom

ELEKTROINŠTALÁCIE:

 • z rozvádzača merania, umiestneného v spoločných priestoroch, sú káblami CHKE-R-J 5×6, napojené podružne rozvádzače v jednotlivých bytoch a podružný rozvádzač pre napájanie spoločných priestorov 
 • svetelné rozvody sú vedené káblami pod omietkou v stenách a strope alebo v ochranných PVC rúrkach
 • ovládanie osvetlenia je vypínačmi rozmiestnenými pri vstupoch do jednotlivých miestností, v spoločných priestoroch snímačmi pohybu
 • núdzové osvetlenie so zabudovanými akumulátormi
 •  zásuvkové rozvody sú tvorené káblami umiestnenými pod omietkou, zásuvky budú osadené 30 cm nad podlahou

INŠTALÁCIE SLABOPRÚD:

pripojenie na internet – v každom byte bude ukončené zásuvkou, trúbka 10/8, vedená z centrálneho rozvádzača, cez ktorú sa bude možné optickým káblom pripojiť do siete podľa aktuálnej ponuky

BLESKOZVOD:

objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením tvoreným mrežovou zberacou sústavou doplnenou zberacími tyčami pripojeniu v spodnej časti na uzemňovaciu sústavu

VYKUROVANIE:

je navrhnuté elektrickým ohrevom priamo výhrevným podlahovým vykurovaním elektrickými termokáblami v kúpeľniach kombinovaným s elektrickými vykurovacími telesami

ZDRAVOTECHNIKA (ZTI inštalácie):

 • v bytoch budú štandardné vodomery osadené nad WC, prístupné cez dvierka
 • teplá úžitková voda bude pripravená lokálne pre každý byt v elektrickom ohrievači vody s objemom 100 litrov
 • rozvody vody budú ukončené výustkami pre možnosť namontovania vodovodných batérii
 • pre montáž záchodov bude osadený závesný podomietkový systém

SANITA:

bez zariaďovacích predmetov

VZDUCHOTECHNIKA A ODVETRANIE:

 • vetranie hygienických priestorov bude pomocou odsávacích ventilátorov napojených VZT potrubím nad strechou objektu 
 • ovládanie ventilátorov bude vypínačom, ventilátor bude mať dobeh v závislosti na nastavenom časovači
 • odvetranie pivničných kobiek bude podtlakové, cez nasávacie mriežky v dverách dole, podtlakom odvádzané cez potrubie ukončené odsávacou hlavicou nad strechou

PIVNICA

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE:

pivničné kobky budú zo stenového systému GERHARDT BRAUN

TECHNOLOGICKÉ INŠTALÁCIE:

priestory pivnice budú osvetlené a odvetrané podtlakovým vetraním

AREÁL PROJEKTU

VSTUP DO AREÁLU:

cez novozriadenú prístupovú komunikáciu od Sídliska Hrad, alebo po jestvujúcej komunikácii na Palešovom námestí

OPLOTENIE:

murovaný plot z travertínových blokov, areál bude uzavretý bránou

PARKOVACIE MIESTO

POVRCH:

 • parkovacie miesta budú vytvorené z vegetačných tvárnic v areáli budovy a na spevnených plochách pred oplotením na Sídlisku Hrad
 • na parkovanie sa bude využívať aj parkovisko pred bytovým domom na Palešovom námestí

OZNAČENIE:

 • v areáli bytového domu bude vytvorených 6 parkovacích miest – z toho 1 pre ZŤP
 • na Sídlisku Hrad bude 9 parkovacích miest
 • pred budovou na Palešovom námestí bude 7 parkovacích miest