Financovanie

Zmluva o rezervácii bytu

Pre záväznú rezerváciu spolu podpíšeme Zmluvu o rezervácii bytu. Výška rezervačného poplatku predstavuje 3% z hodnoty kupovaných nehnuteľností.

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

Do 30 dní od rezervácie nehnuteľností spolu podpíšeme Zmluvu o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy a Vy uhradíte 20% z hodnoty kupovaných nehnuteľností.

Kolaudácia a odovzdanie Vášho nového bytu